• Odpowiedzialność solidarna inwestora

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Kaucje gwarancyjne

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Odszkodowania

  • Kary umowne

  • Śmierć osoby bliskiej

  • Odszkodowania

 
 

Aktualności

11/04/2017

Syndyk masy upadłości Tomasza Bontkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uprzejmie informuje, że ogłoszony konkurs ofert zakończył się wyborem oferty zakupu spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu użytkowego - garażu wbudowanego numer 6, położonego w parterze budynku mieszkalnego nr 639 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 112 A, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00172227/7 (KW nieruchomości przy ul. Tatrzańskiej 112A, a nie garażu).

 

9/02/2017

Syndyk masy upadłości Tomasza Bontkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze konkursu ofert: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego - garażu wbudowanego numer 6, położonego w parterze budynku mieszkalnego nr 639 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 112 A, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00172227/7 (KW nieruchomości, a nie garażu).

O kancelarii

Kancelaria świadczy usługi m.in. dla przedsiębiorców z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, budowlanej, transportowej i meblarskiej. Zespół Kancelarii tworzą: radcowie prawni, adwokaci, syndycy oraz aplikanci radcowscy i adwokaccy.