Doświadczenie to nasza specjalność

Zakończonych procesów cywilnych: 5793
Zakończonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych: 78

 

 

Upadłości

Pełnienie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego, nadzorcy oraz syndyka masy upadłości, zarządcy przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym w postępowaniu zabezpieczającym, zarządcy nad przedsiębiorstwem

 

Sprawy bankowe
i egzekucyjne

Ugody z bankiem i restrukturyzacja zobowiązań,
sprawy egzekucyjne i powództwa przeciwko bankowi,
powództwa o wyłączenie spod egzekucji

 

Dla
Ubezpieczycieli

Zapewniamy fachową pomoc z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego – ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów i prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

 

Upadłości

Głównym obszarem działania prawników naszej kancelarii w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego jest pełnienie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego, nadzorcy oraz syndyka masy upadłości, zarządcy przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym w postępowaniu zabezpieczającym, zarządcy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym w postępowaniu egzekucyjnym – a także obsługa prawna powołanych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem nadzorców sądowych i syndyków – w tym kompleksowa reprezentacja w sporach sądowych i wydawanie opinii prawnych.

Pomagamy również przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością w opracowaniu koncepcji uzdrowienia sytuacji finansowej w firmie, wyboru właściwego postępowania, przeprowadzeniu negocjacji z wierzycielami, a także w prawidłowym pod względem formalnym i merytorycznym przygotowywaniu wniosków o: zatwierdzenie układu, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

 

Sprawy bankowe
i egzekucyjne

Radca prawny Maciej Mikucki – Partner Zarządzający w naszej kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w windykacji i restrukturyzacji zobowiązań, które zdobył w trakcie pracy w bankowości (w latach 2002-2008 pracował w Banku Millennium S.A. oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. na stanowisku naczelnika Wydziału ds. Restrukturyzacji i Windykacji), a także w trakcie pełnienia funkcji syndyka. Znajomość wewnętrznych procedur i sposobu działania jednostek windykacyjnych banków pozwala nam oferować naszym Klientom najwyższy standard usług.

  • Ugody z bankiem i restrukturyzacja zobowiązań
  • Sprawy egzekucyjne i powództwa przeciwko bankowi
  • Powództwa o wyłączenie spod egzekucji
 

Dla Ubezpieczycieli

Jednym z najważniejszych obszarów działalności naszej Kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorstw. Nasz doświadczony zespół  radców prawnych, adwokatów, syndyków i aplikantów radcowskich oraz adwokackich zapewnia fachową pomoc z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego – ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów i prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, windykacji należności a także reprezentuje przedsiębiorców w sporach przed sądami i organami państwowymi. Uczestniczymy również w próbach ugodowych i mediacjach.

 

Rankingi

Rankingi Naszej kancelarii z lat:

 
 

Skontaktuj się z nami

42 684 52 40
42 631 02 23

biuro@mikuccy.pl

Adres: ul. Narutowicza 45 lok 4, 90-130 Łódź

KRS: 0000 327620
NIP: 725 19 98 695
Rachunek bankowy: 37 11 40 2004 0000 3602 6123 2431