Sprawy budowlane

Reprezentując naszych Klientów – przedsiębiorstwa budowlane i z branży konstrukcyjnej zdobyliśmy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych związanych z:

1. bieżącą realizacją inwestycji,
2. karami umownymi za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane,
3. o odszkodowania za szkody powstałe w związku z prowadzeniem inwestycji, w tym w zakresie katastrof budowlanych i wypadków,
4. o zapłatę za wykonane roboty budowlane,
5. o zapłatę za wykonane roboty budowlane – kierowanych do solidarnie odpowiedzialnego inwestora,
6. z zakresu rękojmi i gwarancji udzielanych przez wykonawców,
7. o odstąpienie od umowy o roboty budowlane,
8. o ustalenie treści umowy o roboty budowlane.

Maciej Mikucki – Partner Zarządzający naszej Kancelarii – przed rozpoczęciem wykonywania zawodu radcy prawnego, pracował jako monter konstrukcji stalowych, następnie prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu konstrukcji stalowych, a także pełnił funkcje: członka Zarządu spółki z o.o. i członka Rad Nadzorczych spółek z branży budowlanej – dzięki czemu poznał w praktyce przebieg procesu inwestycyjnego i zachowania jego uczestników na placach budów. Pozwala nam to na pełne zrozumienie potrzeb naszych Klientów, a także prawidłowe diagnozowanie potencjalnych problemów mogących pojawić się na budowie.

Opiniujemy również złożone kontrakty o roboty budowlane, począwszy od niewielkich inwestycji, kończąc na inwestycjach strukturalnych, takich jak budowa autostrad, portów, stadionów czy mostów.

Analizujemy stany faktyczne zaistniałe na budowie – pod kątem możliwych zachowań kontrahenta, a także w celu zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

Pomagamy również zabezpieczyć płatności wykonawców za roboty budowlane – zarówno na etapie zawierania kontraktu, jak i w trakcie realizacji inwestycji.

Oferujemy Państwu nasze doświadczenie i profesjonalną pomoc, a także krótkie terminy realizacji zlecenia. Zapraszamy do współpracy.