Sprawy bankowe i egzekucyjne

Radca prawny Maciej Mikucki – Partner Zarządzający w naszej kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w windykacji i restrukturyzacji zobowiązań, które zdobył w trakcie pracy w bankowości (w latach 2002-2008 pracował w Banku Millennium S.A. oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. na stanowisku naczelnika Wydziału ds. Restrukturyzacji i Windykacji), a także w trakcie pełnienia funkcji syndyka. Znajomość wewnętrznych procedur i sposobu działania jednostek windykacyjnych banków pozwala nam oferować naszym Klientom najwyższy standard usług.

Sprawdź również jakie sprawy wygraliśmy dla naszych Klientów (kliknij tutaj)

Ugody z bankiem i restrukturyzacja zobowiązań

Jeżeli masz problemy ze spłatą już zaciągniętych zobowiązań wynegocjujemy dla Ciebie korzystne warunki spłaty Twoich zobowiązań, a w miarę możliwości również umorzenie części należności głównej, odsetek lub kosztów i pomożemy zawrzeć ugodę z bankiem.

Sprawy egzekucyjne i powództwa przeciwko bankowi

Jeżeli jesteś dłużnikiem banku i chcesz bronić się przed egzekucją wszczętą przez bank, oferujemy usługi polegające na kompleksowym prowadzeniu spraw przeciwko bankowi o:

1. pozbawienie bankowego tytułu egzekucyjnego wykonalności – np. twój dług uległ już przedawnieniu, a bank nadal prowadzi egzekucję – pomożemy Ci umorzyć egzekucję, skargi na czynności komornika – jeżeli Twoim zdaniem komornik sądowy naruszył przepisy

2. egzekucyjne lub np. za nisko wyszacował zajęte przedmioty albo dokonał nieprawidłowo zajęcia, pomożemy Ci bronić Twoich interesów.

3. zarzuty przeciwko planowi podziału.

Powództwa o wyłączenie spod egzekucji

Jeżeli twoja rzecz została zajęta omyłkowo przez komornika – jako rzecz innego dłużnika, będziemy reprezentować Cię przed sadem w sprawie o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Jeśli zostałeś pokrzywdzony przez bank poprowadzimy dla Ciebie sprawę o odszkodowanie za szkody majątkowe powstałe m.in. w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez bank.

Zadzwoń i umów się na spotkanie – nasz doświadczony zespół pomoże Ci podjąć właściwe decyzje oraz będzie reprezentował Cię przed sądem.

tel. 042 684 52 40
tel. 608 483 113